دپارتمان ها

دپارتمان تبلیغات

دپارتمان تبلیغاتی بیتا با همراهی گروهی از متخصصین حوزه تبلیغات شروع به فعالیت نموده است. هدف اصلی ایجاد این دپارتمان رفع نیاز شرکت های زیر مجموعه بیتا در زمینه تبلیغات ما باشد.بیشتر…

ادامه مطلب